Thánh Ca Hàng Tuần

 

Wedding - (03/23/2019)

NL Có nhau từ đây   pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib

 

Chúa Nhật III Mùa Chay - (03/24/2019) - RCIA week (Year A)
Đức Kitô là mạch nước nguồn sống

NL Suối trường sinh p. 907 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 94 p. 1087 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Dâng Lời Sám Hối p. 1070 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
HL Suối Nguồn Tình Yêu p. 1213 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
KL Tiếng Vang p. 347 pdf mp3 Nữ Nam   Sib

 

Chúa Nhật IV Mùa Chay - (03/31/2019)
Hãy đặt niềm tin nơi Chúa là Đấng làm ta sống lại. (*Tập Hát sau thánh lễ)

NL Giọt Lệ Sầu p. 75 pdf         Sib
ĐC TV 33 p. 562 pdf         Sib
DL Xin Gục Đầu Sám Hối p. 586 pdf         Sib
HL Kinh Sám Hối p. 444 pdf         Sib
KL Lạy Thánh Giuse p. 349 pdf         Sib

 

Chúa Nhật V Mùa Chay - (04/07/2019)
Hãy trở về vì Chúa là Đấng tha thứ. (*Tập Hát sau thánh lễ)

NL Giọt Lệ Thống Hối p. 78 pdf         Sib
ĐC TV 125 p. 1057 pdf         Sib
DL Của Lễ Hiến Dâng p. 1214 pdf         Sib
HL Xin Ngài Tha Thứ p. 1022 pdf         Sib
KL Hãy Trở Về p. 167 pdf         Sib

 

Chúa Nhật Lễ Lá - (04/14/2019)
Hướng tới cuộc tử nạn

NL Vang Lời Tụng Ca p. 72 pdf         Sib
ĐC TV 21 p. 813 pdf         Sib
DL Con chỉ là tạo vật p. 219 pdf         Sib
HL Bài Ca Máu Đỏ p. 690 pdf         Sib
KL Tình Mẹ p. 70 pdf         Sib