Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật II Thường Niên (Năm A) - (01/19/2020)
Đức Kitô là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế - Cầu cho sự hiệp nhất

NL Chúc Tụng Chúa pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass Sib
ĐC TV 39 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Thượng Tiến Dâng Cha pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass Sib
HL Niềm Xác Tín của con pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib
KL Bài Ca Hiệp Nhất pdf mp3 Nữ Tenor A+B Sib