Các bài hát của CĐĐT được ghi lại bằng software Sibelius. Để có thể nghe nhạc, tập hát và in ra, bạn cần phải cài đặt (install) Scorch Plug-in (version 5.x) trước. Nếu bạn đã có Scorch Plug-in nhưng vẫn không nghe nhạc được, bạn phải remove Plug-in cũ, và cài đặt version mới nhất.

Phần lớn các bản nhạc đã được chuyển sang Unicode để các bạn có thể đọc tiếng Việt mà không cần phải cài đặt những kiểu chữ đặt biệt. Để xem một số bài cũ chưa được chuyển, bạn cần phải có các kiểu chữ sau đây: VPS Helv (lời nhạc), VPS SonTay (tựa bài hát), và VPS KienAn (tên Nhạc sĩ). 
- Tuyển Tập Nhạc Đồng Tâm

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ (06/29/14)

Nhập Lễ:  Hai Người Tiền Phong - bè Nam  p. 981
Đáp Ca:  TV 33 - bè Nam  p. 562
Dâng Lễ:  Như Hạt Miến - bè Nam

 p. 104

Rước Lễ:  Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai - Bè Nam

 p. 1137

Kết Lễ:  Đem Tin Mừng - bè Nam

 p. 753

Chúa Nhật XIV Thường Niên (07/06/2014)

Nhập Lễ:  Hãy Đến Tung Hô Chúa - bè Nam  p. 19
Đáp Ca:  TV 144 - bè Nam  p. 718
Dâng Lễ:  Hiến Lễ Giao Hòa - bè Nam

 p. 117

Rước Lễ:  Hãy Đến Với Ta Đi - Bè Nam

 p. 985

Kết Lễ:  Ave Maria - bè Nam

 p. 419