Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật II Mùa Vọng - (12/08/2019) - Năm A
Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời gần đến

NL Chúa Ngự Đến pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 71 pdf mp3 NữNam Sib
DL Hiệp Dâng pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Người Đến Sau Tôi pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Vì Chúa Sẽ Đến pdf mp3 Nữ Nam Sib

 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - (Monday, 12/09/2019 @6:00PM)

NL Mẹ Maria pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 97 pdf mp3 NữNam Sib
DL Ca Khúc Trầm Hương pdf       Sib
HL Kính Chào Mẹ pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass Sib
KL Theo Tiếng Thiên Thần pdf mp3 Nữ Desc Nam Sib

 

Hợp Xướng Thánh Ca Noel - (Friday, 12/13/2019 @7:00PM)

  Mầu Nhiệm Của Tình Thương pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass Sib

 

Chúa Nhật III Mùa Vọng - (12/15/2019) - Năm A
Hãy vui mừng vì Nước Trời gần đến

NL Mừng Vui Lên pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 145 pdf mp3 NữNam Sib
DL Để Chúa Đến pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Trong Rừng Sâu pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Vui Lên pdf mp3 Nữ Nam Sib