Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật XXIX Thường Niên - (10/20/2019) - Khánh Nhật Truyền Giáo
Phải kiên trì cầu nguyện.

NL Ai Mong Tìm Chúa pdf       Sib
ĐC TV 120 pdf mp3 NữNamSib
DL Lời Thiêng pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Chúa Vẫn Thánh Hóa pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Lời Nguyện Truyền Giáo pdf       Sib