Thánh Ca Hàng Tuần

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - (11/23/2019)

NL Khải Hoàn Ca pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 125 pdf mp3 NữNam Sib
DL Niềm Tin Kiêu Hùng pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Lưu Danh Thiên Thu pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass Sib
  Kiên Trì Theo Chúa pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Những Giọt máu pdf mp3 Nữ Nam Sib

 

Chúa Nhật Chúa Kitô Vua - (11/24/2019)
Chúa Kitô là Vua hoàn vũ

NL Cửa Kia Ngước Đầu pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 121 pdf       Sib
DL Hiệp Dâng pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Lạy Chúa Là Vua pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Hoan Hô Vua Giêsu pdf       Sib