Thánh Ca Hàng Tuần

 

Thứ Sáu Tuần Thánh- (04/19/2019 @5:00PM)
Hướng tới cuộc tử nạn

ĐC Lạy Cha Nếu Có Thể p. 86 pdf         Sib
  Lời tung hô Phúc Âm p. 859 pdf         Sib
PA Bài Thương Khó Thánh Gioan   pdf          
TG Dân Ta Ơi p. 85 pdf         Sib
  Con Đường Chúa Đi Qua p. 585 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
  Tình Yêu Thập Giá p. 181 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
  Giờ Tử Nạn p. 98 pdf         Sib
HL Con Xin Phó Thác p. 910 pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib

 

Đại Lễ Vọng Phục Sinh - (04/20/2019 @8:00PM) Đa ngôn ngữ

B1 Creation pdf mp3
  Psalm 104 pdf mp3
B2 Xuất Hành pdf mp3 Sop Alto Descant Tenor Bass
B3 Ustedes Sacaran pdf mp3
  Gloria - Mass Of Glory pdf mp3
DC PS 118 Alleluia pdf mp3
RT Litany of Saints pdf mp3
  Water of Life (blessing) pdf mp3
  Water Of Life (sprinkling) pdf mp3
  Christ Be Our Light pdf mp3
  Veni Sancte Spiritus pdf mp3
  Hear Our Prayer pdf mp3
DL Chúa Sống Lại Rồi pdf mp3 Sop Alto Tenor Baritone Bass
  Holy pdf mp3
  We Proclaim Your Death pdf mp3
  Great Amen pdf mp3
  Lamb Of God pdf mp3
RL Pan de Vida pdf mp3
  Taste and See pdf mp3
  We Come to You pdf mp3
KL Jesus Christ is Resen Today pdf mp3