Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật II Thường Niên (Năm C) - (01/20/2019)
Phép lạ Cana: Hãy tin tưởng vào quyền năng Chúa.

NL Trông Cậy Chúa p. 734 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 95: Quyền Năng Chúa p. 658 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Dâng Lễ 15 p. 119 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
HL Cho Con Vững Tin p. 1139 pdf mp3       Sib
KL Lời Cầu Của Mẹ p. 582 pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib

 

Chúa Nhật III Thường Niên (Năm C) - (01/27/2019)
Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng

NL Lời Cha p. 644 pdf         Sib
ĐC TV 18: Luật pháp Chúa p. 1039 pdf         Sib
DL Kính Dâng Người p. 710 pdf         Sib
HL Lắng nghe Lời Chúa p. 60 pdf         Sib
KL Thần Khí Chúa p. 707 pdf         Sib

 

Chúa Nhật IV Thường Niên (Năm C) - (02/03/2019)
Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Sống yêu thương.

NL Vang Tiếng Ngợi Khen p. 734 pdf         Sib
ĐC TV 70: Con sẽ loan truyền p. 928 pdf         Sib
DL Bài Ca Yêu Thương p. 666 pdf         Sib
HL Vào Đời p. 236 pdf         Sib
KL Kinh Hòa Bình p. 176 pdf         Sib

 

Lễ Tân Niên - (Tuesday, 02/05/2019 @7:00PM)
Mừng Xuân Kỷ Hợi: Cầu bình an cho năm mới

NL Ngày Xuân Cầu Nguyện p. 364 pdf         Sib
ĐC TV 8 p. 1322 pdf         Sib
DL Dâng Lễ Ngày Xuân p. 360 pdf         Sib
HL Đầu Xuân cầu cho gia đình p. 359 pdf         Sib
  Chúc Xuân p. 1147 pdf         Sib
KL Hát Đón Xuân Về p. 755 pdf         Sib

 

Chúa Nhật V Thường Niên (Năm C) - (02/10/2019)
Mầu nhiệm ơn gọi (dù ta bất xứng)

NL Mừng Chào Mùa Xuân p. 367 pdf         Sib
ĐC TV 137 p. 1064 pdf         Sib
DL Xin Dâng p. 1314 pdf         Sib
HL Không Phải Con p. 1301 pdf         Sib
KL Nữ Vương Mùa Xuân p. 438 pdf         Sib

 

Chúa Nhật VI Thường Niên (Năm C) - (02/17/2019)
Đặt niềm tin cậy vào Chúa

NL Trông Cậy Chúa p. 734 pdf         Sib
ĐC TV 1 p. 761 pdf         Sib
DL Hiệp Dâng p. 1154 pdf         Sib
HL Tin Cậy Mến p. 395 pdf         Sib
KL Đem Tin Mừng p. 753 pdf         Sib