Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật XV Thường Niên - (07/14/2019)
Luật tình yêu không có biên giới

NL Mến Chúa Yêu Người p. 1011 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 68 p. 111 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Lễ Vật Hòa Bình p. 120 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
HL Yêu Thương Cho Người p. 215 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
KL Sống Một Ngày Như Mẹ p. 945 pdf mp3 Nữ Nam   Sib

 

Chúa Nhật XVI Thường Niên - (07/21/2019)
Biết lắng nghe Lời Chúa

NL Lời Cha p. 644 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 14 p. 1086 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Này Là Rượu Nho p. 909 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
HL Lắng Nghe Lời Chúa p. 60 pdf         Sib
KL Đem Tin Mừng p. 753 pdf mp3 Nữ Nam   Sib

 

Chúa Nhật XVII Thường Niên - (07/27/2019) - Mừng 10 năm Linh Mục của cha Trần Thiên Ân & Bổn mạng ca đoàn
Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

NL Từ Ngàn Xưa p. 551 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 137 p. 1064 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Hiến lễ Tình yêu p. 1311 pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass Sib
HL Khúc ca Tạ Ơn p. 1304 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
KL Tán Tụng Hồng Ân p. 372 pdf           Sib