Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật VII Thường Niên (Năm A) - (02/23/2020)
Phải yêu thương kẻ thù

NL Yêu Mến Anh Em pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 102 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Lễ Vật Hòa Bình pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Yêu Thương Kẻ Thù pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib
KL Kinh Hòa Bình pdf Sib

 

Thứ Tư Lễ Tro (Năm A) - (02/26/2020) @7:00PM

NL Giọt Lệ Thống Hối pdf Sib
ĐC TV 50 pdf mp3 Nữ Nam Sib
PA Tung Hô Tin Mừng pdf Sib
XT Hỡi Người Hãy Nhớ pdf Sib
  Người Là Bụi Tro pdf Sib
DL Dâng Lời Sám Hối pdf mp3 Nữ NamSib
HL Con Nay Trở Về pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Hãy Xé Lòng pdf mp3 Nữ Bass Sib

 

Chúa Nhật I Mùa Chay (Năm A) - (03/01/2020)
Hãy thờ lạy một mình Thiên Chúa

NL Hãy Trở Về pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 50 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Của Lễ Nhân Sinh pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Phó Thác pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Hãy Xé Lòng pdf mp3 Nữ Bass Sib