Nếu các bạn muốn tham gia vào ca đoàn Đồng Tâm để dâng lời ca tiếng hát ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa, xin đến nhà thờ Thánh Maria Goretti trước hoặc sau Thánh lễ 6g00 chiều Thứ Bảy. Địa chỉ nhà thờ:
           2980 Senter Road
           San Jose, CA 95111

           (408)363-2300Mọi sinh hoạt liên quan đến ca đoàn, các bài hát và lễ cưới, lễ giỗ, lễ an táng, xin liên lạc anh ca trưởng:
     Nguyễn Dzũng
     Email: dzung@dongtam.org
     Điện thoại: (408)406-6901