Ca đoàn Đồng Tâm xin cám ơn các phó nhòm đã đóng góp hình cho trang này.
Seacliff Picnic 2010
 
Lễ Thụ Phong Phó Tế Thầy Trần Thiên Ân
 
Seacliff Picnic 2007
 
Lễ Bổn Mạng 2007
 
Xuân Đinh Hợi 2007
 
Lễ bổn mạng 2006
 
Trại Hè Big Basin 2006
 
Lễ Tết Bính Tuất - 2006
 
Halloween party - 2005
 
Lễ Bổn Mạng - 2005
 
Tiệc mừng Tết Ất Dậu 2005 tại Saint Patrick's Seminary & Universtiy
 
Tiệc mừng Noel 2004
 
Lễ Bổn Mạng - 2004
 
Camping - 2004
 
Tết - 2004
 
Christmas Party & Caroling - 2003
 
Lễ Bổn Mạng - 2003
 
Pool Party 2003
 
Đám Cưới Anh Hưng & Chị Trâm
 
Christmas Mass & Party - 2002
 
Christmas Caroling - 2002
 
Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo - 2002
 
Lễ Khấn Của Thầy Ân
 
Lễ Bổn Mạng - 2002
 
Trại Hè 2001-2002
 
Sinh Nhật Thứ 16
 
Những Hình Ảnh Khác