Đại Hội Thánh Mẫu Lavang - Houston XI

 

Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria - (Sat. 04/30/2022 @8:30PM)

- Bộ lễ (pdf)

NL Mẹ Maria pdf mp3 Nữ Nam
ĐC  Hoàng Hậu Đứng Bên Hữu Đức Vua pdf mp3 Sop Alto Nam
PA  Alleluia pdf mp3 Sop Alto Bar Bass
DL  Hiến Lễ Tình Yêu pdf mp3 Sop Alto Tenor Bass
RL  Kính Chào Mẹ pdf mp3 Sop Alto TenorBass
Mẹ Triển Dương pdf mp3 Nữ Bar Bass
KL Lạy Mẹ LaVang pdf mp3 Nữ Nam

 

 

Các Thánh Lễ Chính - Ca đoàn Tổng Hợp

- Thánh Lễ Khai Mạc - Kính Các Thánh Tử Đạo VN (Friday, 04/29/2021 @6:30PM)

- Thánh Lễ Đại Trào - Biệt Kính Đức Maria (Saturday, 04/30/2021 @7:00PM)

- Thánh Lễ Bế Mạc - CN III Phục Sinh (Sunday, 05/01/2021 @10:30AM)